nojda-kunder-3

Inom UFS AB, har vi alltid tagit kunderna och deras synpunkter på största allvar och använt detta i vår utveckling att för er bli en ännu bättre entreprenör.
Vartannat år genomför vi en kundundersökning, där vi ställer frågor om nöjdheten med det vi levererar. Det är frågor om vårt Tjänsteutbud, Service, Fakturering, Reklamationshantering, Personal, Arbetsledning m.m.

I vår senaste kundundersökning för 2019, fick UFS AB ett kundnöjdindex på 81,8%, där skalan är 1 – 100%. Där 1% är mycket missnöjd 50% nöjd och 100% mycket nöjd.

Vi kan med stolthet säga att vi 2019 har höjt vår kundnöjdindex 2017 från 79,3% till nuvarande 81,8% och att vår personal fick högsta betyg i undersökningen med ett N.K.I på 85,9.

Ett stort tack till alla er som tagit sig tid att besvara enkäten 2019 och givit oss möjligheten att kunna bli en ännu bättre leverantör.