2016.08.23

Ombyggnad Svava

Hotell Svava gör en omfattande renovering av sina våtutrymmen och hotellrum.

UFS har fått förtroendet att bygga om alla våtutrymmen i etapper.

Svava 2
Kategorier: Uncategorized