2016.08.23

Stadsteatern ombyggnad

I stadsteatern har vi gjort en större ombyggnad av loger, kontor och våtutrymmen för gästande skådespelare och personal.Detta omfattade Rivningsarbete, Byggarbete, VVS och Ventilation.Stadsteatern