• Biozone basic

    Förbättrar snabbt inomhusmiljön

Vi löser både stora och små problem

Våra kunder är stora fastighetsbolag, landsting, kommuner men också små företag och privatpersoner.

  • Vi stoppar och förhindrar mögel och därmed mögellukt
  • Vi tar bort alla lukter t ex brand- eller cigarettrök, kemiska lukter eller avfallslukter
  • BioZone renar effektivt i ventilationskanaler och i sjuka hus
  • BioZone’s produkter kan akut-sanera t ex hotellrum, lägenheter, soprum, toaletter, kontor
  • Vi förbättrar snabbt inomhusmiljön i hem, kontor, skolor, idrottshallar m.m

Bekämpa dålig lukt på ett effektivt sätt

Dålig lukt uppstår där bakterier och mögel tillåts växa okontrollerat.
Investera i effektiva Biozone produkter så löser du snabbt många problem.

Dålig lukt är vanligt förekommande på bland annat offentliga toaletter, soprum eller efter mögelskada. Hos oss hittar du modeller för att både kontinuerliga och akuta luktproblem i alla tänkbara miljöer.

Biozone har under 15 års tid utvecklat och testat Fotokatalys

Fotokatalys är en teknik för att ta bort bakterier, virus, mögel och kemiska gaser. Det sker genom en kemisk reaktion där elektromagnetisk strålning i det ultravioletta området aktiverar en katalysator. Den mest använda fotokatalysatorn är titandioxid.

Fotokatalys rankas av EU:s medlemsstater som en av de tekniker med störst tillväxtpotential, och det är ett av de områden där tillämpning av nanoteknik har kommit allra längst.

 

Bild biozone principskiss

 

 

UFS har sedan 2006 erbjudit sina kunder denna luftrening, som är effektiv på objekt med problem med inomhusmiljön och där åtgärd ännu inte är utförd. Med Biozone tekniken kan man vistas i lokalen samtidigt som luftrening pågår.

Denna metod är mycket effektiv mot mögel, brandrök, nikotin

UFS AB erbjuder även Biozone enheter till försäljning. Kontakta oss för mer info.om Biozone luftrening. info@ufs.nu