2020.10.27

Walmstedska gården

Walmstedska längan som ligger intill Walmstedska huset och som tros varit ett stall från början, har nu genomgått en omfattande totalrenovering av UFS Bygg, där vi har rivit allt invändig och tilläggsisolerat huset med nya ytskikt samt installerat ny ventilation i samråd med Upplandsmuseets antikvariat.
Ett spännande och intressant projekt där vi även tog fram takbjälkar och drog om allt El & VVS.

Längan är från 1600-tal och renoverades med stor aktsamhet och omsorg och med stor respekt för den gamla fastigheten.

Uppdraget pågick i 5 månader för att ge plats till kulturverksamhet och omsatte ca. 7,5 milj.

Kategorier: Uncategorized