Gottsunda Centrum

UFS har 2019 utfört en hel del anpassningar i Gottsunda Centrum för ökad trivsel.

Byggnad av vindfång entreér.

Ombyggnad Subway

Ombyggnad offentliga toaletter

Arbetet fortgår under 2020.