Tingsrätten i Uppsala

UFS fick förtroendet att bygga om Tingsrätten i Uppsala till en högre säkerhetsklass

Var en omfattande ombyggnad i huset som även blev en flytt av deras huvudentre

En ombyggnad som pågick under 1 år.