2022.09.14

Gamla Gillet Fyristorg!

Gamla Gillet Fyristorg i Uppsala har fått nytt tak!

UFS Byggservice fick förtroendet av Uppsala Akademiförvaltning att lägga nytt tak på det vackra anrika huset.

Fastigheten har medeltida ursprung. Dagens byggnad uppfördes 1712, och fungerade då som hospital för fattiga och sjuka.

År 1811 köptes fastigheten av sällskapet Uppsala Gille för att där bedriva restaurangrörelse, och då skapades även en festvåning. Under 1850-talet tillkom en tredje våning, och i samband med 1873 års ombyggnad fick husets exteriör i stort sett dagens utseende. Mellan 1908 och 1973 fanns i huset också ett hotell, Hotell Gillet, och byggnaden kallas än idag ofta för ”Gamla Gillet”.

När restaurangen lades ned 1973 räddades huset från rivning av en stark lokal opinion. Uppsala Akademiförvaltning övertog fastigheten 1994, och inledde sedan ett omfattande restaureringsarbete.

Därefter har det i huset funnits både en konsthall samt kontor och butiker av olika slag.

Kategorier: Uncategorized