Om oss

Företagets grundare

Upplands Företagsservice AB (UFS AB) grundades 1996 av Dick Grip och Fredrik Johansson. Företagets huvudsyfte är att till andra företag och organisationer tillhandahålla sina servicetjänster med högsta tänkbara kvalitet på ett professionellt sätt.

Målsättning

Vår målsättning är att oavsett tid på dygnet bistå våra kunder med all tänkbar hjälp för att på så sätt underlätta deras egen verksamhet, så att de i sin tur kan fokusera sig på sin egen kärnverksamhet.

Marknadsledande

För att kunna bibehålla en marknadsledande ställning inom vårt område måste mycket höga krav ställas på den kvalitet som skall levereras. Detta innebär främst att företagets medarbetare är välutbildade och känner engagemang för sitt arbete, samt att en modern maskinpark finns till förfogande. Dessa förutsättningar ger den nödvändiga bas vilken måste finnas för att kunna leverera hög kvalitet, i rätt tid och till konkurrenskraftiga priser. Inom UFS AB finns denna bas.

Viktigaste tillgång

Vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, har mycket hög kompetens och då en gedigen och öppen företagskultur sammansvetsat arbetsstyrkan kan vi tillsammans arbeta åt samma håll med ett och samma fokus, en mycket nöjd kund. Givetvis förfogar UFS AB också över en modern och för verksamheten skräddarsydd maskinpark vilken kontinuerligt förbättras för att kunna möta såväl nya som gamla kunders behov.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att vår styrka ligger i att inget uppdrag är för oss för litet, för stort eller för svårt. Vi hittar en lösning som passar dig och ditt företag och bistår med professionell hjälp dygnet runt. Detta får du utan entreprenörspåslag när du anlitar UFS Bygg, vilket är mer regel än undantag hos andra byggföretag.

Vi är verksamma i hela Uppland. Våra arbetsledare, som givetvis är utbildade byggarbetsmiljösamordnare, ser till att arbetet löper på och att du som beställare hela tiden uppdateras om allt som rör dina byggprojekt. Vi är en byggfirma som bryr oss. Vad gäller byggnation, som kan röra såväl tillbyggnad som hyresgästanpassning och köksombyggnad så ska du inte tveka att anlita UFS byggservice som ditt byggföretag.

UFS AB har alltid sedan 1996 hjälpt olika idrottsföreningar på flera olika sätt. Vi tycker det är självklart att näringslivet i Uppsala ska hjälpa lokala föreningar på något sätt för att främja och hjälpa ungdomar och främja jämlikhet så att alla ska kunna utöva sporter av olika slag och därmed få något tillbaka i form av framgångsrika föreningar som t.ex. Almtuna IS och Sirius.

UFS AB fortsätter med sitt stöd säsong 2020/2021 och hoppas fler från näringslivet hjälper våra lokala idrottsföreningar i deras arbete för ungdomar & jämlikhet.

Våra partners: