Våra tjänster

Din ServicePartner i Uppland som erbjuder mer än bara Bygg!

Att anlita UFS som din ServicePartner innebär många fördelar, då vi har flera yrkesområden i vår egna organisation.
Utöver vår Byggverksamhet, erbjuder vi dig i egen organisation även Rivning, Sanering, VVS, Fuktteknik samt Fastighetsjour.
Inget uppdrag är för litet eller för stort. Vi bygger och bygger om allt från altaner till affärscentra.

Återbruka med UFS

UFS AB följer och verkar för den cirkulära omställningen avseende återbruk inom sin byggservice.Byggbranschen i Sverige ger idag upphov till en av de största avfallsströmmarna nationellt på omkring 10 milj. ton avfall per år.

Bygg

Förutom att vi är ett företag med högt yrkeskunnande, så lägger vi stor vikt på social kompetens med motiverade och engagerade medarbetare som alltid sätter våra kunder i fokus och lyssnar på dina behov och förutsättningar hur vi kan utföra vårt byggarbete utan för mycket störning av hyresgästers verksamhet. Arbetsmiljön för våra anställda och våra kunder är viktig och vi håller alltid rent & snyggt efter oss samt visar stor hänsyn till hyresgäster som påverkas av ombyggnaden.

Riv och Sanering

Vi har sedan 1996 utfört många olika Riv & Saneringsuppdrag i länet. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom dessa 2 yrkesområden. Rivning i samband med vattenskador är mycket vanligt förekommande. Rivningsarbete i samband med vattenskador för att effektivisera torkning och rivningsarbete vid hyresgästanpassningar är vanligt återkommande. Saneringsuppdragen kan vara av många olika slag då vi i egen organisation har Klottersanering, Luktsanering, Asbestsanering, Fasadrengöring m.m.Tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi helhetslösningar med Fuktteknik, VVS och Bygg. UFS AB ger dig helhetslösningar och underlättar för dig i din egen verksamhet. Vi tar hand om dina problem.

Fuktteknik

Vår Fuktskadeavdelning tar hand om allt som avser Vattenskador, Mögeltillväxt, Skadeutredningar, Torkning. Våra skadeutredare har lång erfarenhet av att ta fram skaderapporter och sätta in rätt åtgärd efter vattenskada samt att utreda miljöer där folk mår dåligt.

Fastighetsjour

Med vår Fastighetsjour Upplandsjouren har vi sedan 1996 fastighetsjour åt många olika fastighetsägare och förvaltare i länet. Med vår mångsidiga personal hjälper vi er efter kontorstid med allt som är av akut art i era fastigheter.