Fuktteknik

Vår Fuktskadeavdelning tar hand om allt som avser Vattenskador, Mögeltillväxt, Skadeutredningar, Torkning.
Våra skadeutredare har lång erfarenhet av att ta fram skaderapporter och sätta in rätt åtgärd efter vattenskada samt att utreda miljöer där folk mår dåligt.

Fuktskador

Läckande kopplingar/kranar, skadad dränering eller ökad fukthalt i konstruktionen på grund av bristande ventilation eller fuktisolering kan ge tråkiga vattenskador eller fuktskador. Det finns många orsaker till att fukt riskerar att skada fastigheten. När misstanke om fuktproblem finns är det en enkel väg att använda sig av en fuktutredning.

Ta hand om fuktskada och vattenskada i tid

UFS Fuktteknik fastställer eventuell förekomst av fukt eller mögel samt orsaken till att problemet uppstått. Det är viktigt för även om fukten inte orsakat några skador på fastigheten än så innebär förekomsten av fukt i större mängd att riskerna ökar avsevärt.
Vi har många års erfarenhet av fuktrelaterade skador, våra utredare har en gedigen utbildning teoretiskt som praktiskt.
Med stor kännedom om byggkonstruktioner samt om hur olika material beter sig i fuktiga miljöer kan vi snabbt konstatera vad problemet är och oftast ge den information på plats.
Vi använder oss av avancerade instrument för fuktmätningar, där vi kan ringa in problemen på utsatta ställen.

Våra utredare är auktoriserade provtagare och har ett nära samarbete med Eurofin. Prover skickas till laboratorium som används för att analysera/ utreda förekomsten sporer i luft som material.
Fuktutredning / skadeutredning resulterar i en utförlig teknisk dokumentation, ett åtgärdsförslag samt om så önskas ett kostnadsförslag.
UFS AB tar hand om din vattenskada på bästa sätt med sina underavdelningar inom Rivning, Sanering, VVS och Bygg.

UFS Fuktteknik har i egen regi ett 40-tal avfuktare för olika ändamål. Våra avfuktare är av senaste modell. Vi lägger stor vikt på att ha kostnadseffektiva enheter på våra skador för att minimera torktider.

UFS Fuktteknik har idag 2st. auktoriserade provtagare som får utföra luftprover i inomhusmiljö. Dessa har genomgått sin utbildning hos Pegasus lab. Då man misstänker problem med inomhusluft, där människor mår dåligt, kan vi hjälpa er med provtagning av luft.
Detta dokumenteras och skickas sedan till er med ev. åtgärdsförslag. UFS Fuktteknik utför även åtgärder vid mögel & luktproblem samt har luftrening med fotoplasmateknik. Läs mer om detta genom våra länkar överst på sidan.

Kontakta gärna Henrik Johansson om du har några frågor kring detta!

Luftrening

Vi löser både stora och små problem

Våra kunder är stora fastighetsbolag, landsting, kommuner men också små företag och privatpersoner.

  • Vi stoppar och förhindrar mögel och därmed mögellukt.
  • Biozones produkter bekämpar Coronavirus effektivt.
  • Vi tar bort alla lukter t ex brand- eller cigarettrök, kemiska lukter eller avfallslukter.
  • BioZone renar effektivt i ventilationskanaler och i sjuka hus.
  • BioZone’s produkter kan akut-sanera t ex hotellrum, lägenheter, soprum, toaletter, kontor.
  • Vi förbättrar snabbt inomhusmiljön i hem, kontor, skolor, idrottshallar m.m.

UFS har sedan 2006 erbjudit sina kunder denna luftrening, som är effektiv på objekt med problem med inomhusmiljön och där åtgärd ännu inte är utförd. Med Biozone tekniken kan man vistas i lokalen samtidigt som luftrening pågår.

Denna metod är mycket effektiv mot mögel, brandrök, nikotin. Läs mer om Biozone på www.biozone.se


Kontakta oss för mer info om Biozone luftrening!

 info@ufs.nu

UFS AB erbjuder dessa Biozone enheter till försäljning: