Återbruka med UFS

UFS AB följer och verkar för den cirkulära omställningen avseende återbruk inom sin byggservice.
Byggbranschen i Sverige ger idag upphov till en av de största avfallsströmmarna nationellt på omkring 10 milj. ton avfall per år.

Vid hyresgästanpassningar av lokaler är det vanligt att befintliga byggprodukter rivs ut och går vidare till avfallshantering långt innan produkterna tjänat ut sin funktionella livslängd.
UFS demonterar byggmaterial vi kan återbruka och sätta samman i nya projekt i samråd med våra beställare. Det som inte återbrukas hos kund, kan istället säljas genom olika forum.

Genom att ge kundens byggmaterial en chans till nytt liv, minskar vi behovet av nytillverkning samt medverkar också till ”Grönare hus” med lägre Co2 utsläpp.
Att minska klimatpåverkan i byggbranschen är ett fokusområde för Uppsala kommun och UFS AB ska vara en del i detta och minska behovet av nytt byggmaterial.

Fastighetsägaren ses som en nyckelaktör i lokalanpassningsprocessen med stora möjligheter att skapa incitament inom sin organisation såväl som för andra involverade projektaktörer. För att skapa återbruksincitament för hyresgästen kan fastighetsägaren i samband med hyresförhandling exempelvis använda sig av så kallade gröna hyresavtal