2020.02.24

Gottsunda CentrumUFS har 2019 utfört en hel del anpassningar i Gottsunda Centrum för ökad trivsel.Byggnad av vindfång entreér.Ombyggnad SubwayOmbyggnad offentliga toaletterArbetet fortgår under 2020.