2018.08.30

Projekt Testa Center

I projekt Testa Center på GE i Uppsala fick UFS förtroendet att utföra stomkompletteringen på deras nybyggnad.Detta omfattade installationer inom hus som dörrar, inredning samt montering lab. Utrustning.Uppdraget pågick under 6 månaderOmsättning:  ca 5 milj.