2016.09.01

Jula

Här gör vi en omfattande invändig rivning  inför en hyresgästanpassning åt de nya hyresgästerna JULA och Ö&B.

Detta på uppdrag åt Castellum Aspholmen

Kategorier: Uncategorized