2020.10.01

Uppsala Hem

Uppsala Hem är en av våra större beställare inom Fukt & Vattenskador sedan 2017. Vi tar hand om deras skador i alla faser i samråd med hyresgäster och beställare. Detta omfattar skadeutredning, rivning, torkning och återställning. Stort hänsynstagande ger vi alltid till drabbade. En vattenskada med dess åtgärder är ofta påfrestande för hyresgäster. Våra duktiga driftledare ser till att våra olika yrkesområden samordnas effektivt och åtgärdar skadan på kortast möjliga tid.
Uppdragen med Uppsala Hem fortgår.

Kategorier: Uncategorized