Genomförda och pågående projekt

Walmstedska gården

2020.10.27

Walmstedska längan som ligger intill Walmstedska huset och som tros varit ett stall från början, har nu genomgått en omfattande totalrenovering av UFS Bygg, där vi har rivit allt invändig och tilläggsisolerat huset med nya ytskikt samt installerat ny ventilation i samråd med Upplandsmuseets antikvariat.

Fyrisbiografen

2020.10.27

UFS fick förtroendet av Uppsala Akademiförvaltning att renovera Fyrisbiografens allmänna ytor som Entré, Foajé, WC-utrymmen samt att de även fick ny ventilation installerad.Fyrisbiografen startades 1911 av Hugo Plengiér och är en av Sveriges äldsta biografer som fortfarande är i drift.Uppdraget pågick i månader och omsatte ca 5 milj.

Uppsala Hem

2020.10.01

Uppsala Hem är en av våra större beställare inom Fukt & Vattenskador sedan 2017. Vi tar hand om deras skador i alla faser i samråd med hyresgäster och beställare. Detta omfattar skadeutredning, rivning, torkning och återställning. Stort hänsynstagande ger vi alltid till drabbade. En vattenskada med dess åtgärder är ofta påfrestande för hyresgäster. Våra duktiga…

Kv. Duvan

2020.02.26

  UFS AB fick förtroendet 2019-2020 att bygga om och hyresgästanpassa Kv. Duvan i Uppsala invändigt och utvändigt under pågående verksamhet i flera lokaler. Fastigheten byggdes under 60-talet och har nu fått en omfattande renovering där vi gjort om fasader, ventilation och hyresgästanpassat stora ytor i 2 plan, till fler nöjda hyresgäster i Vasakronans fastighetsbestånd….

Gottsunda Centrum

2020.02.24

UFS har 2019 utfört en hel del anpassningar i Gottsunda Centrum för ökad trivsel. Byggnad av vindfång entreér. Ombyggnad Subway Ombyggnad offentliga toaletter Arbetet fortgår under 2020.

Fyrisborg i Uppsala

2020.01.17

UFS har under 2019 utfört en omfattande hyresgästanpassning för ett flertal nya hyresgäster i Fyrisborg till Fastighetsägare Fastpartner i Uppsala. Uppdraget omfattade kontor, konferens, våtutrymmen och kök. Ca. 3000kvm i 2 plan. Samarbetet med Fastpartner fortgår med flera nya hyresgästanpassningar i bl.a Fyrisborg under 2020.